Microsoft Hyper-V LogoOd dzisiaj zaczynam małą serię postów o nowościach, które pojawiły się w Hyper-V w Windows Server 2012 R2/Hyper-V Server 2012 R2.

Dziś na stół operacyjny zapraszamy nową generację maszyn wirtualnych, czyli 2nd generation VM.

Teoria

2 generacja maszyn wirtualnych to nowy typ maszyny wirtualnej w Hyper-V, w której:

  • Usunięto wszystkie urządzenia emulowane( w tym adapter IDE i kartę sieciową typu Legacy ).
  • Dodano możliwość bootowania ze standardowej wirtualnej karty sieciowej, czyli nie jesteśmy ograniczeni do starej 100 megabitowej karty sieciowej, która potrafiła być wolna i przez emulacje zjadać niepotrzebnie czas procesora.
  • Maszyna wirtualna będzie bootować się z kontrolera SCSI.
  • Start maszyny będzie szybszy o około 20%, a instalacja o około 50%.
  • BIOS maszyny wirtualnej zastąpiony jest przez UEFI.
  • Maszyny wirtualne drugiej generacji będą obsługiwały Secure Boot i będzie on domyślnie włączony.
  • Na maszynach drugie generacji będzie można zainstalować systemy Windows 8, Windows Server 2012 i wyższe w wersjach 64-bitowych.
  • Maszyna wirtualna nie może być konwertowana miedzy generacjami.

Praktyka

W trakcie tworzenia maszyny z GUI w kreatorze pojawia się nowa zakładka z wyborem generacji maszyny, jaką chcemy stworzyć.

Wybór generacji maszyny wirtualnej w GUI

W przypadku tworzenia maszyn z powershell’a w poleceniu New-VM pojawił się nowym parametr Generation, który przyjmuje wartości w postaci inta. 1 dla pierwszej generacji oraz 2 dla nowej, drugiej generacji.

Drugą zmianą w GUI jest nowa zakładka Firmware zamiast Bios w ustawieniach maszyny wirtualnej. W niej ustawimy kolejność bootowania oraz wyłączymy lub włączymy Secure Boot.

Opcja Secure Boot dla maszyny wirtualnej w GUI