Średnio raz na kwartał potrzebuję zrobić przekierowanie portów w Windowsie. W sieci można natrafić na różne poradniki polecające na robienie tego na około, instalację dziwnych aplikacji. Na szczęście goły Windows pozwala na skonfigurowanie tego bez żadnych zbędnych kombinacji. Wystarcza konsola z uprawnieniami administratora i polecenie netsh.

Przykładowe polecenie wygląda tak:

netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=4422 listenaddress=192.168.1.111 connectport=80 connectaddress=192.168.0.33
  • listenport - port na, którym system ma nasłuchiwać,
  • listenaddress - adres ip, którym system ma nasłuchiwać,
  • connectport - port na, który ma zostać przekierowany ruch
  • connectaddress - adres ip, który ma zostać przekierowany ruch

Sprzątamy poleceniem jak niżej.

netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=4422 listenaddress=192.168.1.111