User Environment Management Smackdown

PQR wydał 138 stronicowe opracowanie na temat zarządzania środowiskiem użytkownika z wykorzystaniem różnych dostępnych rozwiązań. Publikacja zapewnia niezależny przegląd rozwiązań dostępnych obecnie na rynku. Dokument w przejrzysty sposób przedstawia idę UEM oraz porównuje dostępne funkcjonalności i ich możliwości.

Dokument został podzielony na następujące rozdziały:

  • Introduction
  • About
  • User Environment Management
  • UEM Functionality
  • Solution Overview
  • UEM features Comparison

Dokument dostępny do pobrania tutaj.