W czasie instalacji .NET 3.0 z Windows Features wyskoczył mi piękny błąd numer 0x800F0906.


Rozwiązaniem tego problemu jest uruchomienia poniższego polecenia na prawach admin w wierszu poleceń:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:sourcessxs /LimitAccess

D:sourcessxs to ścieżka do zamontowanej płytki z Windows 8 CP. Również można przegrać sobie katalog SXS z płyty lub iso na dysk i wskazać na niego w poleceniu.