Windows Azure Logo
Aktualnie w panelu konfiguracji sieci wirtualnych w Windows Azure grasuje mały problem z walidacją. W przypadku jeśli w nazwie któregoś z elementów Virtual Network dodamy w nazwie znak spacji kreator przepuści nas przez stworzenie obiektu, ale potem dodając jakiekolwiek zmiany zobaczymy tylko błędy, a po przeładowaniu strony powita nas purpurowy wykrzyknik na ikonie sieci z komunikatem „the portal cannot load the management data of this resource type”.

Windows Azure Virtual Network i błąd walidacji

Błąd jest znany już grupie produktowej i będzie poprawiony. Oczywiście istnieje obejście tego problemu jeżeli już zepsujemy sobie subskrypcję. Pierwszym wymaganiem jest instalacja modułu powershell dla Windows Azure - http://www.windowsazure.com/en-us/manage/install-and-configure-windows-powershell/. Po instalacji uruchamiamy Windows Azure PowerShell i wykonujemy następujące czynności

  • Łączymy się z Azure

[code lang="ps"]Add-AzureAccount[/code]

  • Eksportujemy na dysk konfigurację sieci

[code lang="ps"]Get-AzureVNetConfig -ExportToFile C:\Users\lukasz.kaluzny\Desktop\azure.netcfg[/code]

  • Otwieramy wyeksportowany plik notatnikiem, usuwamy z spacje z parametrów name i zapisujemy plik.
  • Importujemy naprawiony plik konfiguracyjny
Set-AzureVNetConfig -ConfigurationPath C:\Users\lukasz.kaluzny\Desktop\azure.netcfg

Możemy cieszyć się na powrót działający panelem konfiguracyjnym :) .