Slajdy z dzisiejszej prezentacji na WGUiSW dostępne są na moim OneDrive oraz slideshare.

Dodatkowo na OneDrive wrzuciłem razem z prezentacją skrypty wykorzystane w trakcie oraz przykładowy plik unattend.xml dla 2012 R2.

  • Script1.ps1 - kopiuje unattend.xml, zmianie w nim nazwę komputera. Tworzy dysk vhdx z systemem na bazie pliku wim oraz wstrzykuje przygotowany unattend.xml. Na koniec tworzy maszynę wirtualna w Hyper-V wykorzystując stworzony dysk vhdx.
  • Script2.ps1 - tworzy dysk różnicowy i wgrywa do systemu aktualizacje w trybie offline.
  • Script3.ps1 - połączenie Script1 i Script2.  Przygotowuje plik unattend.xml, tworzy dysk różnicowy, aktualizuje go offline, wstrzykuje unattend.xml i tworzy nowa maszynę.

Opis robienia unattend.xml z wykorzystaniem Windows System Image Manager - http://blog.inleo.pl/?p=471.

Narzędzia wspomnienie w trakcie prezentacji to: